Treść strony nie posiada charakteru reklamowego o którym mowa  w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112 poz. 654).

 

 

Wszelkie materiały w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny, który służy dobrze pojętemu interesowi pacjenta, polegającemu na powzięciu przezeń obiektywnej i rzetelnej wiadomości w temacie zakresu i prawideł wykonywania poszczególnych zabiegów medycznych z dziedziny stomatologii, aby będąc starannie poinformowanym, pacjent mógł powziąć swobodną decyzję w kwestii podmiotu leczniczego z którego usług zechce skorzystać, powierzając mu swe zdrowie.

 

Podstawowym prawem pacjenta wyrażonym w art. 12 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz. 417 z późń. zm.) jest prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych.

 

 

Informacje o których mowa, nie posiadają charakteru oferty w myśl przepisów prawa cywilnego, albowiem ze strony Instytutu "Pod Lwem" brakuje oświadczenia woli zawarcia umowy.

 

Pełna nazwa zakładu brzmi: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pod Lwem" Instytut Specjalistyki Stomatologicznej, słowo Klinika używane jest w znaczeniu potocznym z racji wdrożonych klinicznych procedur leczniczych.

Tagi strony:

 

dentysta Puck, stomatolog Puck, dentysta Władysławowo, Jastrzębia Góra, Jastarnia, Hel, Reda, Wejherowo